kwietnia 27, 2007

TRANSVIZUALIA - nowa inicjatywa festiwalowa


ZAPROSZENIE // CALL FOR ENTRY

TRANSVIZUALIA 007: MEDIASCREAM!

FESTIWAL FORM AUDIO-VIZUALNYCH I MULTIMEDIALNYCH

18-21 października 2007

Gdynia

Festiwal TRANSVIZUALIA stanowi interaktywny eksperyment wizualno-muzyczny odnoszący się do idei przenikania i współistnienia sztuk oraz multimedialnej syntezy sztuki współczesnej i technologii. Generuje przestrzeń kumulacji mediów w celu wydobycia ich energetycznego i emocjonalnego potencjału. TRANSVIZUALIA oparte są na prezentowaniu ścisłej korelacji pomiędzy wizualnością a dźwiękami, na uzyskiwaniu balansu pomiędzy wyrazistym trwaniem obrazu a stanowczym oddziaływaniem różnych form muzycznych. Festiwal wpisuje się w cykl wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które odbijają i współkreują świadomość współczesnego społeczeństwa informacyjnego i wysoce ztechnicyzowanego.

Prezentuje progresywną dynamikę multimediów w poszukiwaniu nowych perspektyw, kontekstów, interpretacji.

TRANSVIZUALIA 007:

MEDIASCREAM!

[STYMULACJA-SYMULACJA]

Tegoroczna edycja TRANSVIZUALIÓW: MEDIASCREAM! (zre)konstruuje wielogłosową narrację, nawarstwiającą obrazy i dźwięki z dużą amplitudą emocji. Funkcjonujemy w fascynującym multimedialnym świecie - bezpośrednio, bez dystansu doświadczamy wielokrotnego wzmocnienia sygnału, wszechobecności ekranów i techniki. Na przecięciu wielu spojrzeń i form powstaje s(t)ymulowane miejsce krótkiej interakcji, które pozwoli na uwolnienie energii i emocji. „Wrzask” multimediów stanie się jednocześnie uwodzący i drażniący, gęsty i nie-obojętny. Zostanie zainicjowany proces symulowania wrażeń, uwolnienia sensów, podsycania i manipulacji. Emocje, które są nasze i nie-nasze, pierwotne i sfabrykowane, indywidualne i zbiorowe. Transfer danych, obrazów i dźwięków, cyrkulacja energii, atak i pasja. To proces naszego sztucznego utożsamienia, wejścia i wyjścia w inne światy, zgody na szybkie przekształcenie i nieprzewidywalne (re)akcje. Konstytuowanie tożsamości poprzez chłonięcie szybkich przekazów, uwolnienie spojrzenia, poddanie się multimedialnej rewolucji - symulowanej czy autentycznej? To konfrontacja ciała, myśli, podmiotu z plastyczną, żywą tkanką, synergią sztuk i mnogością interpretacji. Edycja Mediascream! jest o nieprzewidywalnym, cielesnym i emocjonalnym doświadczaniu multimediów; o możliwościach faktycznego dialogu i wymiany.

Lena Dula // Dyrektorka TV 007

SEKCJA KONKURSOWA:

W ramach TRANSVIZUALIÓW istnieją dwie sekcje konkursowe – MEDIASCREAM! – główny moduł konkursowy oraz Sekcja Młodych Modelator – konkurs przeznaczony dla studentów wyższych uczelni artystycznych. W obu konkursach zostanie przyznana jedna nagroda główna. Dodatkowo dyrektorzy TV 007 dokonają wyboru wydarzenia festiwalowego, które najpełniej odda charakter TRANSVIZUALIÓW i edycji MEDIASCREAM! Regulamin konkursu, szczegółowo określający warunki nadsyłania i wyboru prac, jest dostępny na stronie www.transvizualia.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Festiwal TRANSVIZUALIA 007: MEDIASCREAM! zaprasza artystów do nadsyłania oryginalnych prac związanych z tegorocznym tematem wydarzenia, a wykonanych w różnorodnych technikach medialnych i multimedialnych. O przyjęciu pracy decyduje jej innowacyjny charakter.

Akceptujemy prace artystyczne z zakresu video-artu, filmu, animacji, net-artu, vj+dj, mediów mieszanych, fotografii/grafiki łączonej z innymi mediami mające charakter występu audio-vizualnego, instalacji, działania performatywnego lub przeznaczone do jednorazowej lub zapętlonej prezentacji.

Preferujemy prace symbiotycznie łączące obraz i dźwięk.

Każdy artysta może wysłać do trzech prac do różnych modułów festiwalowych.

Moduły konkursowe:

MEDIASCREAM! EKSPOZYCJA // SEKCJA MŁODYCH MODELATOR

Moduły otwarte [niekonkursowe]:

TV-LIVEACTS // VIDEODROM: PLATFORMA VIDEO-ARTU // VIZJOKREACJE [VJ+DJ] // STREET-ART // KINOROTACJE

Prace, razem z wypełnionym poprawnie formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres:

Skrytka Pocztowa 703, 80-958 Gdańsk 50, Polska

Termin upływa: 30 lipca 2007

[decyduje data stempla pocztowego]

Wybrani artyści zostaną poinformowani o akceptacji pracy 30 sierpnia 2007 poprzez ogłoszenie oficjalnej listy na stronie festiwalu www.transvizualia.com

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych kopii prac wraz z formularzami oraz dodatkowymi materiałami.

Wysłanie pracy wraz z podpisanym formularzem oznacza zgodę na jej prezentację w ramach festiwalu TRANSVIZUALIA 007 oraz akceptację festiwalowego regulaminu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z transregulaminem, regulaminem konkursowym oraz informacją o formatach przesyłania prac wizualnych.

Uwaga!!!: Prosimy o NIE-nadsyłanie formularzy i prac via mail. Takie zgłoszenia zostaną zignorowane.

Mailowo należy zgłaszać jedynie fakt wysłania pracy festiwalowej, szczególnie z przeznaczeniem do konkursu.

KONTAKT:

info@transvizualia.com

www.transvizualia.com

www.myspace.com/transvizualia

www.transv.blogspot.com

Brak komentarzy: